Ga naar de inhoud

Werkgroepen

Vrijwilligersgroep 2020

Overzicht van de werkgroepen en hun werkzaamheden.

Werkgroep Programmering
Deze werkgroep zorgt voor de totale invulling van de programmering per seizoen: (kinder)theater, muziektheater, cabaret, toneel, concerten, dans en literaire voorstellingen. De werkgroepleden bezoeken regelmatig andere voorstellingen, hebben overleg met impresariaten en voeren regionaal overleg met andere kleine theaters in de regio Noord Holland.

Werkgroep Marketing en Communicatie
Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de website. Een belangrijke taak is ook het jaarlijks uitbrengen van een fullcolour programmaboekje, dat in geheel Wijdemeren en Vreeland huis aan huis wordt verspreid.
Zij zorgt daarnaast voor een maandelijkse nieuwsbrief en informeert de lokale en regionale pers over alle activiteiten die in Theater De Dillewijn plaatsvinden of hebben plaatsgevonden (recensies).
Overige taken: aanleveren van content voor Infoborden gemeente Wijdemeren, het verspreiden van het programmaboekje bij bibliotheken, restaurants etc. en het aanwezig zijn bij culturele manifestaties

Werkgroep Techniek
Beheert, onderhoudt en ontwikkelt de technische faciliteiten en apparatuur van het theater.
Verder: beheer en onderhoud van de inventaris techniek; beheer gezamenlijke agenda technici; inroosteren technici voor voorstellingen en verhuur.
Bij voorstellingen: o.a. uitwisselen technische lijsten (riders) met technicus artiest. Maken van een technisch draaiboek (tijden aanvang, soundcheck, eten, einde etc.). Zelf techniek verzorgen tijdens voorstellingen.
Bij verhuur: o.a. inventariseren en afstemmen van technische wensen van huurder; doorspelen van deze informatie naar technicus van dienst.

Werkgroep Horeca
Algemene coördinatie over de foyer en het hele bargebeuren.
Verder: inventariseren en op peil houden van de drankvoorraad, serviesgoed en koffie/thee; signaleren van gebreken en het (laten) herstellen daarvan; beheer over de kassa en geldstromen; zorgdragen voor schriftelijke verantwoordingen/overzichten; supervisie gastvrouwen en gastheren; aanspreekpunt voor speciale wensen voor de horeca.

Werkgroep Verhuur
Werkzaamheden zijn o.a. het inventariseren van wensen en mogelijkheden bij nieuwe huurders, het opstellen van een contract met huurvoorwaarden. Daarnaast beheert deze werkgroep een checklist voor coördinatie over techniek, catering, barbezetting etc. Tevens wordt voor de eindafrekening met de klant gezorgd.

Werkgroep Beheer en organisatie
Deze groep verzorgt o.a. de coördinatie/uitvoering van de inrichting van de zaal bij voorstellingen en verhuur, representatie gebouw, signaleren en herstellen van gebreken, relatiebeheer met omwonenden.

Werkgroep Podiumbouw en zaalinrichting
Deze groep zorgt voor het uitvoeren van de noodzakelijke opstellingen bij voorstellingen en films: al of geen tribune, vlakke vloer of podium. Draagt zorg voor wenselijke opstellingen bij verhuur.

Werkgroep Esthetiek
Beoordeelt elke aanpassing of verandering binnen en buiten Theater De Dillewijn op samenhang, kwaliteit en schoonheid. Bedenkt en ontwikkelt aanpassingen die het gebouw zowel binnen als buiten kunnen verfraaien en bijzonder kunnen maken.

Werkgroep Film
Inventariseert en ontwikkelt het filmprogramma en filmconcept.

Werkgroep Sponsoring
Houdt zich o.a. bezig met: werven van Vrienden, leden va de Club van 100 en overige sponsoren en het onderhouden van de contacten met hen. Beheer van het sponsorbord in de foyer; het nakomen van afspraken met sponsoren en uitingen daarvan.

Werkgroep Bouw
Afwerken van actiepunten in de afbouw van Theater De Dillewijn; onderhouden van contacten met leveranciers en bedrijven; (laten) uitvoeren van groot onderhoud en herstel.